af

-ffı 阿́ is.
1. 赦免: \af kanunu 法́ 特赦法 genel \af 大赫 özel \af 特赦
2. 宽恕, 原谅: Affınızı rica ederim. 请您原谅!
3. 免职, 解职, 解雇: Bu görevden affımı dilerim. 我请求解除我的这一职务。Kardeşinizin vazifeden affı kararlaşmış. 听说已决定免除您兄弟的职务。
4. 免除, 使摆脱(税收等)
◇ \af buyurmak 原谅: Her şeye aklı ermez, onu af buyurunuz, bağışlayınız. 他不懂事, 请您原谅!\af çıkarılmak 被赦免: Münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. 唯独破坏森林罪不得大赦特赦。\af çıkmak 赦免: Birkaç yıl sonra genel af çıktı. Ali de memleketine dönme iznini aldı. 几年之后, 遇到大赦, 阿里也获准回乡。\af dışı bırakılmak (或 kalmak) 被列入不得赦免之列 -den \af dilemek 求饶; 请求原谅: Ayaklarına kapanıp bu genç kızdan af dilemedikçe buradan kıpırdamayacaksın. 你要是不跪下来向这个姑娘求饶, 就别想在这里挪窝。Rahatsızdım, gelemedim, affımı dilerim. 当时我身体欠佳, 未能前来, 请原谅!\af ve aman dilemek 请求宽恕 \afa mazhar olmak 获得赦免 \afa uğramak 得到赦免, 受到宽恕, 被原谅 \afını istemek 请求宽恕: Kulüp başkanlığını işlerimin çokluğu nedeniyle yapamayacağımdan, affınızı istirham ederim. 非常抱歉, 我的事情很多, 做不了俱乐部的主席。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.